POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - Archiwum wiadomości
 

 

 

 

NEWS - Luty 2008


  
2008.02.29
 Po odprawie technicznej Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn w Trójboju Siłowym ustalono godziny ważenia na sobotę i niedzielę:
Sobota 1 marca
7:30 - 9:00 waga kat. mężczyzn 56, 60, 67,5; start – 9:30;
11:00 – 12:30 waga kat. 75 i 82,5 kg; start – 13:00;
13:00 uroczyste otwarcie zawodów;
15:00 – 16:30 waga kat. 90 i 100 kg; start – 17:00;
Niedziela, 2 marca
8:00 - 9:30 waga kat. 110, 125, +125; start – 10:00;
Planowane zakończenie zawodów ok. godz. 15.

  
2008.02.28
 Dzięki Kol. Włodzimierzowi Laskowskiemu jest już opracowany i dostępny regulamin XIX Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów do lat 20 i 23 w Trójboju Siłowym , które odbędą się w Białymstoku w dniach 4-6 kwietnia br. Zgłoszenia będą przyjmowane jeszcze przez cały miesiąc - do 29 marca br. w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. Przypominam, że na tych zawodach juniorzy i juniorki do lat 20 muszą osiągnąć limit klasy młodzieżowej B, a juniorzy i juniorki do lat 23 - limit klasy młodzieżowej A. Limity dotyczą wszystkich startujących; osoby, które nie uzyskają wymaganego limitu nie będą brane pod uwagę w żadnej klasyfikacji, a ich start będzie traktowany jak start poza konkursem.

  
2008.02.27
 Nowa wersja przepisów sędziowskich. Dostępna jest już nowa wersja "Przepisów organizacji i sędziowania zawodów trójboju siłowego", zgodna z postanowieniami ubiegłorocznego Kongresu IPF. Z istotnych zmian warto odnotować powiększenie przerwy pomiędzy bojami do 20 minut w przypadku pojedynczych grup, poszerzenie składów reprezentacji o zawodniczki i zawodników najwyższych grup wiekowych (weteranki III grupy i weterani IV grupy) rywalizujących o medale w klasyfikacji open, konieczność uczestnictwa każdego sędziego międzynarodowego w seminarium organizowanym przy mistrzostwach międzynarodowych oraz podejmowanie decyzji przez jury większością głosów.
***
 PZKFiTS uprzejmie informuje, że ze względu dużą ilość pracy w biurze środy przeznaczone są na pracę wewnętrzną biura Związku. Interesanci nie będą obsługiwani, nie będą również odbierane telefony.

  
2008.02.26
 W związku z zapytaniami dotyczącymi informacji ze strony PZKFiTS z dnia 15 lutego wyjaśniam, że ograniczenie ilości składu osobowego drużyny dotyczy w tym wypadku tylko i wyłącznie weteranów II grupy (50-59 lat) w trójboju siłowym. Zasada IPF odpowiedzialności zbiorowej stosująca się w tym wypadku mówi, że po pozytywnym wyniku badania antydopingowego na następnych zawodach tego rodzaju skład ilościowy drużyny reprezentującej dane państwo w zawodach, na których przypadek(-ki) ten miał(-y) miejsce, zostaje uszczuplony o ilość pozytywnych wyników z tych zawodów. Zmniejszenie ilości zawodników w drużynie obowiązuje na rok i tyczy się tylko tego samego rodzajów zawodów, gdzie badanie miało miejsce.
Na przykład: w mistrzostwach Europy weteranów wyciskania leżąc w grupie II mężczyzn startuje 5 zawodników, jeden ma pozytywny wynik, więc w kolejnych ME w wyciskaniu leżąc (nie w trójboju!) w następnym roku może wystartować maksymalnie tylko 4 zawodników i tylu jest liczonych do punktacji drużynowej. W pozostałych kategoriach wiekowych mężczyzn nadal mogą startować maksymalne składy czyli po 10 zawodników i po 9 zawodniczek.
***
 Decyzją Zarządu PZKFiTS każdy zawodnik i zawodniczka po zakwalifikowaniu go do reprezentacji na zawody międzynarodowe ma obowiązek wpłacenia na konto Związku kwoty 1000 zł. Jest to częściowe zabezpieczenie finansowe na wypadek pozytywnego wyniku badana antydopingowego. Kwota ta jest zwracana od razu po zawodach gdy zawodnik(-czka) nie był(-a) badany(-a) na doping; w przypadku zbadania na obecność zakazanych środków zwrot pieniędzy zostaje zawieszony do momentu uzyskania informacji o negatywnym wyniku tego badania. Do momentu potwierdzenia wpłynięcia kwoty 1000 zł na konto PZKFiTS czynności wyjazdowe (np. rezerwacja imienna miejsca w samolocie) nie mogą być podjęte wobec osoby zalegającej z wpłatą bez względu na przyczynę braku wpłaty Zabezpieczenie finansowe dotyczy wszystkich startujących na zawodach międzynarodowych. Czyli wszystkich grup wiekowych.
Dodatkowo weterani chcący startować na zawodach międzynarodowych muszą poddać się badaniom antydopingowym na własny koszt na zawodach wyznaczonych przez Polski Związek. Najbliższy taki termin będzie w dniach 15-16 marca na Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn w Wyciskaniu Leżąc w Gostyniu jako zawodach kwalifikacyjnych do Mistrzostw Świata Weteranów w Wyciskaniu Leżąc w Bratysławie.
Powyższe restrykcje finansowe wynikają z rygorystycznego przestrzegania przez IPF wysokich kar finansowych nakładanych na federacje krajowe za wpadki dopingowe, wysokiego prawdopodobieństwa zawieszenia takiej federacji w startach międzynarodowych oraz bardzo dużego udziału Polaków wsród osób poddawanych badaniom antydopingowym (w ub. roku miały one formę swoistej "łapanki" wobec reprezentacji Polski).

  
2008.02.24
 Nastąpiła zmiana Regulaminu XXVII Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranek i Weteranów w Wyciskaniu Leżąc w Gostyniu. Organizator podał w regulaminie ceny noclegów. Uwaga: uczestnicy zawodów sami dokonują rezerwacji noclegów i wyżywienia w miejscach podanych przez organizatora w termienie do 7 dni przed zawodami. Pierwszy dzień zawodów rozpoczyna się odprawą techniczną w dniu 14 marca, tak więc do 7 marca należy samodzielnie dokonać wspomnianych rezerwacji.

  
2008.02.22
 Zgłoszenia do Mistrzostw Polski w Puławach Organizator zawodów, p. Arkadiusz Urbaniak, nadesłał wstępne zgłoszenia do Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn w Trójboju Siłowym, które odbędą się za tydzień w Puławach. Lista nie jest kompletna ponieważ ciągle napływają zgłoszenia. Przypomnę, że na tych zawodach limit III klasy sportowej obowiązuje wszystkich startujących.

  
2008.02.21
 Rosja zawieszona! IPF podała oficjalne stanowisko po zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie zawodnika Jurija Fedorenki złapanego na stosowaniu diuretyków. Rosyjska Federacja Trojboju Siłowego zostaa ponownie zawieszona. Z uwagi na postępy w zwalczaniu dopingu, jakie uczyniła Rosyjska Federacja w roku 2007, zapowiadany okres zawieszenia w przypadku minimum jednej wpadki dopingowej członka tej federacji do końca roku, skrócono do 30 sierpnia 2008 roku (data pochodzi z oryginalnego zapisu IPF - nie obejmuje ostatniego dnia sierpnia). Zawieszenie obejmuje okres 2007.10.21-2008.08.30. Jednocześnie RFTS otrzymała kolejny okres próbny - od 2008.09.01 do 2009.06.30 - w trakcie którego pozytywny wynik badania antydopingowego ponownie spowoduje zawieszenie tej federacji.
***
W dniu 29 lutego br. odbędzie się w Puławach seminarium sędziowskie, na którym zostaną omówione najnowsze zmiany przepisów i aktualna interpretacja nowych i istniejących przepisów. Serdecznie zapraszamy wszystkich sędziów trójboju siłowego do udziału. Semiarium rozpocznie sie o godz. 11 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, gdzie rozegrane zostaną najbliższe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Trójboju Siłowym.

  
2008.02.11
 Wpadka Rosjanina! Wrześniowa lotna kontrola WADA złapała na dopingu Rosjanina Jurija Fedorenkę, jednego z najlepszych ciągaczy świata. Po kilkumiesięcznej procedurze odwoławczej zawodnik został ukarany 2-letnią dyskwalifikacją. Czy IPF, starając się być wiarygodnym związkiem, spełni swoją drakońską groźbę dalszego zawieszenia Federacji Rosyjskiej w startach międzynarodowych? Pierwotny okres zawieszenia Federacji Rosyjskiej i Ukraińskiej od 01 września 2006 do 31 grudnia 2007r. egzekutywa IPF skróciła do 01 września 2007 pod rygorem absolutnej czystości startów: "If only one lifter of them is doping positive at an international or regional championship or OCT-test carried out by the IPF the concerned federation will be suspended again for one year." Federacja Rosyjska znalazła się w niezwykle trudnej sytuacji - poprzednie zawieszenie omal nie skończyło się rozpadem wewnętrznym tej federacji. Ponowny okres karencji może przyczynić się do dalszego znacznego osłabienia największej potęgi trójbojowej na świecie. Decyzja IPF w tej sprawie okaże się brzemienna i dla naszego Związku, i dla naszych zawodników oraz zawodniczek. Być może już w najbliższym czasie opinia publiczna zostanie poinformowana o oficjalnym stanowisku IPF i ustosunkowaniu się do wcześniejszej groźby przedłużenia dyskwalifikacji Fedracji Rosyjskiej do końca bieżącego roku.

  
2008.02.10
 Jan Wegiera brązowym medalistą Mistrzostw Świata Mężczyzn w Trójboju Siłowym!
Ta wiadomość z pewnością ucieszy fanów trójboju siłowego w całej Polsce - po dyskwalifikacji zwycięskiego Kazacha Davranbeka Turakhanowa w kategorii 82,5 kg na miejsce trzecie wskoczył nasz najstarszy stażowo zawodnik, Jan Wegiera, były mistrz świata w trójboju siłowym i wyciskanu leżąc, rekordzista świata. Przegrał mnimalnie o 2,5 kg z Amerykaninem David'em Ricks'em, a na medal zasługiwał niezwykłym opanowaniem i dawał z siebie więcej niż był w stanie tego dnia z siebie wydobyć siły.
Wyniki na stronie IPF jeszcze nie zostały zaktualizowane, ale ich poprawa jest tylko formalnością i kwestią czasu. Już mogę napisać, że Jan Wegiera został drugim medalistą z Solden! Janku! Z całego serca GRATULUJEMY ci tego spóźnionego medalu!

  
2008.02.07
 Regulamin XXVII Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranek i Weteranów w Wyciskaniu Leżąc
. Mistrzostwa odbędą się w Gostyniu w dniach 15-16 marca br. (tydzień przed Świętami) w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul.Wrocławskiej 264. Termin zgłoszeń upływa w dniu 5 marca - przed wysłaniem zgłoszenia proszę zapoznać się z regulaminem.
Uwaga: od 1-go lipca 2007 limit III klasy sportowej na wszystkich zawodach seniorskich obowiązuje wszystkich zawodników i wszystkie zawodniczki bez względu na liczebność kategorii wagowej (nawet jeśli startuje w niej kilkanaście osób, to osoby, które uzyskały wynik niższy od minimum III klasy nie są nigdzie klasyfikowane - ich start traktowany jest jak poza konkursem.
Sędziów proszę o uprzednie opłacenie licencji sędziowskich zgodnie z regulaminem finansowo-organizacyjnym PZKFiTS na ten rok. Sędziowie, którzy nie mają wstępnie opłaconej licencji nie będą brani pod uwagę w typowaniu do sędziowania zawodów z kalendarza imprez PZKFiTS.

  
2008.02.05
 Zatwierdzony jest regulamin XXXII Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranek i Weteranów w Trójboju Siłowym. Zawody rozpoczną się bardzo nietypowo - w ostatni dzień lutego - 29-go w Puławach, tradycyjnie w Hali Sportowej MOSiRu przy Al. Partyzantów 1. Zawody przewidziane są jako trzydniowe: w piątek wystartują wszystkie kobiety, a w sobotę i niedzielę mężczyźni. Weterani (-ki) startują również w grupie seniorów (-ek). Zgłoszenia rezerwacji noclegów w nieprzekraczalnym terminie 19 lutego br. na specjalnym załączniku do regulaminu.  Lista zgłoszeń nie będzie zamknięta po tym terminie, ale organizator nie zagwarantuje noclegów. Zgłoszenia możliwe są również na odprawie technicznej. Osoby nie zgłoszone na odprawie technicznej nie wezmą udziału w zawodach.


 

Archiwum

2010                        
2009                        
2008   2 3 4                
2007 1 2 3-4   5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1-4       5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8   9-10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003                   10 11 12
  

 

 

   

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2008-06-21