POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Formuła Wilks'a - zbyt mała waga ciała

 

 
   
Zawartość:
 
  Obliczenie współczynnika dla zbyt małych wag ciała

     Zdarza sie czasami na zawodach młodzików, ze zawodnik lub zawodniczka waży mniej niż dolna granica wagi objęta współczynnikami tabeli Wilksa. Wtedy również stosuje się metodę przybliżoną  obliczenia współczynnika Wilks'a:

dla mężczyzn:

wspim = 1,3354 + 0,043 * ( 40 - wcrzeczywista )

dla kobiet:

wspik = 1,4936 + 0,021 * ( 40 - wcrzeczywista )

Dla przykładu rozpatrzmy zawodnika z wagą ciała wcrzeczywista = 25,85 kg (autentyczny przypadek!). Jego współczynnik wynosi wtedy: 

wspim = 1,3354 + 0,043 * ( 40 - 25,85 )

wspim = 1,3354 + 0,043 * 14,15               

wspim = 1,3354 + 0,60845 = 1,94385      

    Przypadek ten zamieściłem celowo, gdyż wyraźnie wydać zasadność zastosowana takiego wyliczenia. W tym wypadku współczynnik Wilks'a jest blisko 1,5 raza większy niż największy współczynnik uwzględniony przez Wilks'a.

 

  Niezgodność współczynnika interpolowanego ze współczynniikiem rzeczywistym

    Dla omawianego przypadku niezgodność jest duża i szybko powiększa się w miarę spadku wagi ciała. Widać to doskonale na rys.1.
Tabela Wilks'a sięga jedynie do wartości 40 kg masy ciała. Poniżej tej granicy wyliczone liniowo współczynniki znacznie odbiegają od zakładanego wzrostu krzywej. Im niższa waga tym szybszy jest wzrost wartości współczynnika. Krzywą różnic wartości współczynników można opisać wielomianem stopnia 4-go. Tymczasem interpolacja liniowa jest wieloamianem stopnia 1-go, więc w miarę zmniejszania wartości argumentu (wagi ciała) siłą rzeczy rosną rozbieżności.   

 

Rys.1. Niezgodność współczynnika interpolowanego ze współczynniikiem rzeczywistym

 
 

 

   

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2003-10-12