POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Formuła Wilks'a dla mężczyzn i kobiet - geneza i wykorzystanie

 

   
 
Zawartość:

 

  Powstanie formuły Wilks'a

     Pierwszymi formułami pozwalającymi porównywać zawodników lub zawodniczki z różnych kategorii wagowych były formuły Schwartz'a - dla mężczyzn, i Malone'a - dla kobiet. Po kilkunastu latach obowiązywania tych formuł okazało się, że preferowane są niskie kategorie wagowe. Opłacało się wówczas znacznie zbić wagę ciała - szybki wzrost wartości współczynnika przewyższał spadek wyniku w kilogramach, wskutek czego ostateczny wynik w Wilks'ie był wyższy niż przy lepszym wyniku i naturalnej wadze ciała.

Robert Wilks z AustraliiW połowie lat 90-tych ub. stulecia, australijski matematyk-trójboista, Robert Wilks, bazując na ogromnym materiale z zawodów IPF, zawodów kontynentalnych oraz krajów przodujących w trójboju siłowym, przedstawił nową koncepcję współczynników. Nowa formuła miała niwelować wcześniejsze różnice pomiędzy dużymi i niskimi kategoriami w obrębie jednej płci oraz umożliwić porównanie mężczyzn i kobiet. Wilks przedstawił tabelę współczynników z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. W wyniku ogólnoświatowej dyskusji nad nową formułą współczynniki zostały zaokrąglone do 4 miejsc po przecinku. Kongres IPF w listopadzie 1996 r. zatwierdził nową formułę, zwaną odtąd Formułą Wilks'a.

Początkowo miały obowiązywać dwie tabele współczynników - jedna do trójboju siłowego, druga do wyciskania leżąc. Ponieważ formuła do wyciskania nie była opracowana używano na zawodach w wyciskaniu leżąc formuły przeznaczonej do trójboju siłwoego. Tabele współczynników charakterystycznych dla wyciskania ostatecznie jednak nie powstały i po roku używania jednej tylko formuły trójbojowej na wszelkich zawodach IPF zatwierdzono ją jako obowiązującą róznież na zawodach wyciskania leżąc.

Formuła Wilks'a obowiązuje od 1 stycznia 1997 r. na wszystkich zawodach IPF

  Wyliczenie punktów Wilks'a

     Odnalezienie współczynnika wagi ciała z listy odbywa sie przez skrzyżowanie się wiersza całkowitej wagi ciała z kolumną pierwszego miejsca po przecinku.
W przykładzie widocznym na poniższym rysunku dla wagi ciała 46,4 kg u mężczyzny krzyżujemy wiersz dla wagi ciała 46 kg z kolumną odpowiadająca końcowce wagi - 0,4 kg albo 400 g. Współczynnikiem charakterystycznym dla wagi 46,4 kg okazała się wartość 1,1125.


Np. Zawodnik ważacy 69,3 kg ma współczynnik 0,7552. Współczynnik mnoży się przez indywidualny bój lub wynik w trójboju. Jeśli  zawodnik zaliczył w trójboju 600 kg to ilość punktów wynosi wówczas:  

0,7552 * 600 = 453,12 pkt.


Jego rywal z innej kategorii wagowej zaliczył 700 kg ważąc 88,0 kg. Odpowiadający tej wadze współczynnik Wilks'a ma wartość 0,6459. Ilość punktów wynosi wtedy:

0,6459 * 700 = 452,13 pkt.

Tak więc lepszy okazał się lżejszy zawodnik z rezultatem 600 kg.

  Kategoria OPEN

     Na mistrzostwach w celu określenia najlepszego zawodnika zawodów oblicza się punkty Wilks'a dla najlepszego zawodnika w każdej kategorii wagowej czyli wyłania się Mistrza Mistrzów. Miejsc 2-gich, 3-ich i dalszych nie bierze się pod uwagę. Możliwa jest więc sytuacja, gdy zawodnik na drugim miejscu ma więcej punktów Wilks'a od mistrza tej kategorii. Klasyfikacja uwzględnia więc walkę ze względu na wysokość wyniku w kg w kategorii wagowej - zawodnik słabszy w tej kategorii nie jest brany pod  uwagę.

  Kategoria WSZECHWAG

     W celu określenia najlepszego zawodnika zawodów ligowych, grużynowych w Wilks'ie czy pucharowych, oblicza się punkty Wilks'a dla wszystkich zawodników biorących udział w zawodach. Najlepszym zawodnikiem zostaje zawodnik mający najwięcej punktów. Ta klasyfikacja nie uwzględnia bezpośredniej walki pomiędzy zawodnikami ze względu na wynik w kg. Najlepszym zawodnikiem zawodów zostaje zawodnik posiadający faktycznie największa ilość punktów. Możliwa jest zatem sytuacja gdy zawodnik mający miejsce drugie lub dalsze w kategorii wagowej, ale lżejszy od rywali może wygrać zawody.

  Dokładniejsze obliczenia

W przypadku użycia wagi elektronicznej może powstać problem z wyliczeniem współczynnika Wilks'a, gdyż dla danej wagi taki współczynnik nie będzie podany. Wtedy należy zastosować interpolację liniową, wyjaśnioną na stronie poświęconej korzystaniu z tabeli Wilks'a. Dla zawodników i zawodniczek, których ciężar ciała nie osiąga 40 kg spośób obliczenia wspóczynnika przedstawiono na stronie Zbyt mała waga, natomaist dla osób przekraczających górne wartości ciężaru ciała przedstawiono współczynnik na stronie Zbyt duża waga.
 
 

 

 

   

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2003-10-11