POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Formuła Wilks'a - zbyt duża waga ciała

 

 
   
Zawartość:
 
  Obliczenie współczynnika dla zbyt dużych wag ciała

     Bardzo rzadko się startuje na zawodach zawonik wykraczający wagą ciała poza granicę 205,9 kg z tabeli Wilks'a. Niemniej dla takiego przypadku przyjmuje się ostatni współczynnik w tabeli czyli współczynnik charakterystyczny dla zawodnika ważacego 205,9 kg lub zawodniczki ważacej 150,9 kg.

dla mężczyzn:

wspim = 0,5318

dla kobiet:

wspik = 0,7691

 

  Niezgodność współczynnika interpolowanego ze współczynniikiem rzeczywistym

    Współczynniki nadawane oficjalnie w takich przypadkach nie odpowiadają rzeczywistym współczynnikom Wilksa. Podobnie jak w poprzednim skrajnym przypadku niw uwzględnia się rosnących wczesniej współczynników.
Formuła Wilks'a dla mężczyzn osiąga swoje minimum dla ciężaru ciała w zakresie 200,5 kg do 203,5 kg. Od wagi 203,6 kg współczynnik nieznacznie rośnie az do końca tabeli. Ustalenie jednakowego współczynnika dla wszystkich cięższych niż "tabelaryczni" zawodników sugeruje niedokładność końcowych współćzynników Wilks'a, gdyż w przypadku formuły kobiet ekstremum nie jest osiągalne.

 

Rys.1. Niezgodność współczynnika interpolowanego ze współczynniikiem rzeczywistym

 

 
 

 

   

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2003-10-12