Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin Pucharu Polski w Trójboju Siłowym - Kurzętnik, 2004.09.25-26

 

 

Puchar Polski w Trójboju Silowym

Kurzętnik, 25-26 wrzesień 2004 r.
 

Regulamin zawodów


I. Cel
1. Popularyzacja trójboju siłowego.
2. Wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach wagowych seniorów i seniorek oraz weteranów i juniorów.
3. Eliminacje do Mistrzostw Świata mężczyzn w Trójboju Siłowym.
 

II. Organizatorzy
1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie.
2. Urząd Gminy w Kurzętniku.
3. Klub Sportowy "Zamek" Kurzętnik.
4. Gminny Zespół Oświaty w Kurzętniku
 

III. Termin i miejsce
1. Termin: 25-26 wrzesień 2004 r. (sobota i niedziela).
2. Miejsce: Hala Sportowa OSiR, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Jagielońska 20
 

IV. Warunki uczestnictwa
1. W zawodach uczestniczyć mogą:
- reprezentanci klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej - członków PZKFiTS, mający na bieżąco opłacone składki członkowskie w PZKFiTS, posiadający kartę zawodniczą i licencję ważną na rok 2004.
2. Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki:
a. Ukończony 14 rok życia w dniu zawodów w przypadku seniorów i seniorek
b. Posiadać ważne badania lekarskie:
- zawodników z klasą MM, M i I obowiązuje książeczka zdrowia sportowca - trójboju siłowego;
- zawodników o niższej klasie sportowej obowiązuje karta zdrowia sportowca trójboju siłowego lub zaświadczenie lekarskie z klauzulą "Zdolny do zawodów trójboju siłowego" podpisaną przez lekarza;
- w przypadku sportów innych niż trójbój siłowy również musi się znajdować w/w klauzula podpisana przez lekarza;
- książeczka zdrowia sportowca winna posiadać wpis "Oświadczam, że jest mi znany regulamin antydopingowy PZKFiTS. Zobowiązuję się respektować zawarte w nim przepisy i sankcje, jak również zobowiązuję się nie przyjmować żadnych zakazanych środków farmakologicznych".
c. Opłacone wpisowe w wysokości 45 zł (drużyny liczące 5 lub więcej zawodników opłacają wpisowe w wysokości 40 zł od osoby).
 

V. Sposób rywalizacji
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS.
Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:
- Kobiety: w kat. wag. -44; 48; 52; 56; 60; 67,5; 75; 82,5; 90; +90 kg
- Mężczyźni: w kat. wag. -52; 56; 60; 67,5; 75; 82,5; 90; 100; 110; 125; +125 kg.
 

VI. Klasyfikacja
Do zawodów można zgłosić maksymalnie 11 mężczyzn i 10 kobiet w tym maksymalnie dwóch zawodników w kategorii wagowej mężczyzn.
Zawodnicy będą sklasyfikowani w kategoriach wagowych. W przypadku gdy w kategorii wagowej znajduje się mniej niż czworo rywalizujących zawodników, sklasyfikowani zostaną zawodnicy z uzyskanym wynikiem w trójboju minimum trzeciej klasy sportowej.
Do klasyfikacji drużynowej mężczyzn liczy się 6 najlepszych z zajętych miejsc przez zawodników.
Punkty do klasyfikacji drużynowej obliczane są wg następującego klucza: I m. -12 pkt. , II m. -9pkt., każde następne o 1 pkt. mniej; miejsce 10 i dalsze otrzymują po 1 pkt.
Oficjalny komunikat zawodów zostanie sporządzony po weryfikacji uzyskanych wyników (badania antydopingowe).
 

VII. Nagrody
Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej mężczyzn zostaną nagrodzone pucharami.
Sześć pierwszych miejsc kobiet w punktacji Wilks'a zostanie nagrodzone pucharami
Trzy pierwsze miejsca mężczyzn w punktacji Wilks'a zostaną nagrodzone statuetkami i nagrodami pieniężnymi:
    Im.-700 zł, IIm.-500 zł, IIIm.-300 zł.
Trzy pierwsze miejsca w punktacji Wilks'a weteranów (powyżej 40 lat) zostaną nagrodzone statuetkami.
Trzy pierwsze miejsca w punktacji Wilks'a juniorów (do 23 lat) zostaną nagrodzone statuetkami.
Trzy pierwsze drużyny w klasyfikacji drużynowej mężczyzn otrzymają puchary.
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki, którzy zostali sklasyfikowani otrzymają dyplomy.
 

VIII. Zgłoszenia
Zgłoszenia faxem, telefonicznie lub e-mailem w terminie do 20 września 2004 r. (czwartek):
KS "ZAMEK" Kurzętnik
13-306 Kurzętnik ul. Betoniarska 8a
tel/fax: 0(prefix) 56 47 48 292
e-mail: andrzejko@interia.pl
 

IX. Zakwaterowanie i wyżywienie
a. Zakwaterowanie - cena 1 noclegu 30 zł, OSiR 13-300 Nowe
Miasto Lubawskie ul. Jagiellońska 20.
b. Wyżywienie - kolacja 8 zł, obiad 15 zł, śniadanie 7 zł.
c. Rezerwację noclegów i wyżywienia należy zgłaszać w terminie
do 20 września 2004 (poniedziałek) jak w punkcie VIII.

X. Program zawodów
Proponowany program zawodów:
24.09.2004 r. (piątek) 2000 - odprawa techniczna
25.09.2004 r. (sobota) 730-900 - waga kobiet
  920        - uroczyste otwarcie
  930        - start kobiet
1100-1230 - waga mężczyzn: 52, 56, 60 i 67,5kg
1300         - start mężczyzn: 52, 56, 60 i 67,5 kg
1400-1600  - waga mężczyzn: 75, 82,5 i 90 kg
1630         - start mężczyzn: 75, 82,5 i 90kg
26.09.2004 r. (niedziela) 730-900 - waga mężczyzn: 100 i 110 kg
  930        - start mężczyzn: 100 i 110 kg
1100-1230 - waga mężczyzn: 125 i +125 kg
1300        - start mężczyzn: 125 i +125 kg
1700        - zakończenie zawodów

Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.
Dokładny program zawodów będzie ustalony na odprawie technicznej w piątek 24 września 2004 r. o godz. 2000

XI. Informacje
V-ce Prezes KS "Zamek" Kurzętnik P. Andrzej Kowalczyk
Tel/fax 0 (prefix) 56 47 48 292
Kom. 0 504 203 104
e-mail: andrzejko@interia.pl 
Dodatkowe informacje: http://andrzejko.w.interia.pl

XII. Postanowienia końcowe
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z Komitetu Organizacyjnego, V-ce Prezesa PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego oraz Sędziego Głównego.

Kurzętnik, 09.06.2004 r.

 

 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2004-08-29