Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorek w Trójboju Siłowym
Puławy, 2004.05.22-23

 

 

R e g u l a m i n 

Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorek
w Trójboju Siłowym

Puławy,  22-23 maja 2004

 

1. CEL ZAWODÓW:
- popularyzacja trójboju siłowego wśród młodzieży,
- wyłonienie mistrzów Polski na rok 2004 w kategorii juniorów młodszych (14 – 20 lat), juniorów
(14 – 23 lat).

2. ORGANIZATORZY:
- Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach.

3. TERMIN I MIEJSCE:
- termin 22 – 23 maja 2004 r.
- miejsce: Hala Sportowa MOSiR ul. Al. Partyzantów 11.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach uczestniczyć mogą:
- reprezentanci klubów, ognisk-członków PZKFiTS mające na bieżąco opłacone składki
  członkowskie w PZKFiTS i posiadający licencję ważną na rok 2004.
Zawodniczki i zawodnicy muszą spełniać następujące warunki:
- ukończony 14 rok życia w dniu zawodów,
- nie przekroczony 20 rok życia – rocznikowo w przypadku juniora młodszego, a 23 rok
  życia w przypadku juniora,
- posiadać ważne badania lekarskie; do 16 roku życia (3 miesiące od daty podpisania przez
  lekarza i powyżej 16 roku życia (6 m-cy od daty podpisania przez lekarza)
  Nie będą honorowane żadne inne formy oświadczeń.
- opłacone wpisowe u organizatora w wysokości 40 PLN.

UWAGA !!!
Zawodnicy nie zgłoszeni na odprawie technicznej i nie mający opłaconego wpisowego nie mają
prawa startu w zawodach.

5. ZASADY RYWALIZACJI:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZKFiTS w następujących kategoriach wagowych:

- juniorzy młodsi
  kobiety: 44; 48; 52; 56; 60; 67,5; 75; 82,5; 90; + 90
  mężczyźni: 52; 56; 60; 67,5;75; 82,5; 90; 100; 110; 125; +125

- juniorzy
  kobiety: 44; 48; 52; 56; 60; 67,5; 75; 82,5; 90; + 90
  mężczyźni: 52; 56; 60; 67,5;75; 82,5; 90; 100; 110; 125; +125

6. KLASYFIKACJA:
Do zawodów można zgłosić maksymalnie:
- 10 juniorek i 11 – stu juniorów młodszych,
- 10 juniorek i 11 – stu juniorów
w tym dwóch zawodników w tej samej kategorii wagowej.
Zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych.
W przypadku gdy w kategorii wagowej znajduje się mniej niż czterech zawodników lub zawodniczek, sklasyfikowani zostaną zawodnicy i zawodniczki z wynikiem w trójboju uzyskanym na poziomie minimum trzeciej klasy sportowej.
Do klasyfikacji drużynowej mężczyzn liczy się wyniki 6 najlepszych zawodników, do klasyfikacji drużynowej kobiet liczy się wyniki 6 najlepszych zawodniczek.
Punkty za zajęcie miejsca w danej kategorii wagowej obliczane są następująco:
I – 12 pkt, II – 9 pkt, III – 8 pkt, IV – 7 pkt, itd. Miejsca X i niższe otrzymają po jednym punkcie.
Mistrzem Mistrzów wśród zawodników i zawodniczek zostanie uznany Mistrz lub Mistrzyni Polski z największą liczbą punktów wg tabeli WILKS’a.
Oficjalny komunikat zawodów sporządzi KOMISJA SPORTOWA TRÓJBOJU SIŁOWEGO po weryfikacji uzyskanych wyników (badania antydopingowe).

7. NAGRODY:
Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej i wiekowej kobiet i mężczyzn zostaną
nagrodzone medalami.
Pierwsze sześć miejsc w każdej kategorii wagowej otrzyma dyplomy.
Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej kobiet i mężczyzn w każdej kategorii
wiekowej nagrodzone zostaną pucharami.
Trzy pierwsze miejsca wśród Mistrzów wg formuły WILKS’a w każdej kategorii wiekowej kobiet
i mężczyzn zostaną nagrodzone medalami.

8. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 maja 2004r. (wyłącznie na piśmie)
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 24 – 100 Puławy
ul. Al. Partyzantów 11, tel./fax (0-81) 886-27-31.

9. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
1. Zakwaterowanie w Bursie Szkolnej przy ul. Wojska Polskiego 7
   (300 m od Hali Sportowej).
2. Wyżywienie – w miejscu zakwaterowania. Cena wyżywienia: - obiad 14,-zł.
    śniadanie 7,-zł., kolacja 7,-zł.
3. Koszt zakwaterowania 30,-zł. za jeden osobonocleg.
4. Koszt całodziennego wyżywienia i zakwaterowania od jednej osoby wynosi 58 PLN
    (w tym podatek VAT).
Wszystkie należności płatne wyłącznie gotówką u organizatora w siedzibie MOSiR-u
- Hala Sportowa (przed zakwaterowaniem).
5. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie z podaniem ilości noclegów,
   śniadań, obiadów i kolacji dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja  2004r.
   
w formie pisemnej na adres MOSiR lub faxem: 081 886 27 31.

10. PROPONOWANY PROGRAM ZAWODÓW:
21.05.2004r. - piątek godz. 20.00
– odprawa techniczna w miejscu zakwaterowania.
22.05.2004r. - sobota
godz. 7.00 – 8.30 - ważenie kobiet,
godz. 9.00 – otwarcie zawodów i start kobiet,
ważenie i start kategorii mężczyzn ustalone zostaną na odprawie technicznej,
w zależności od liczby startujących zawodników.
Dokładny program zawodów będzie ustalony na odprawie technicznej w piątek
21 maja 2004r.

11. INFORMACJE:
Wszelkich informacji udziela Pan Arkadiusz Urbaniak
– tel. (0-81) 886-38-02; tel. komórkowy 0 604 931 911.
Informacje o zawodach wraz z niniejszym regulaminem dostępne będą w INTERNECIE
pod adresem: www.um.pulawy.pl oraz www.mosirpulawy.neostrada.pl.
Po zawodach wyniki udostępnione będą w INTERNECIE pod tym samym adresem.

12. INFORMACJE NA TEMAT DOJAZDU:
Uwaga ! – należy wysiąść na stacji PKP Puławy-Miasto.
Miejsce zawodów znajduje się w Hali Sportowej (siedziba organizatora) przy
ul. Al. Partyzantów 11 w odległości 1 km od dworca PKP przy tej samej ulicy.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Wpisowe w wysokości 40 PLN należy uregulować u organizatora na odprawie technicznej w dniu 21.05.2004r. lub w dniu zawodów od godz. 7.00 w kasie MOSiR (przed wagą) Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia podatku VAT w wysokości 7% do opłaty startowej. Związane jest to ze zmianą przepisów od dnia 1.05.2004 w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Organizator zabezpiecza komplet komunikatów za odpłatnością w wysokości 10 PLN. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu. Kluby i uczestnicy zawodów powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wszelkie sprawy nie objęte Regulaminem rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza
złożona z przedstawiciela Organizatora, przedstawiciela PZKFiTS oraz Sędziego Głównego.

Uwaga !
W piątek dnia 21 maja 2004r. po zakończeniu odprawy odbędzie się zebranie Komisji Sportowej Trójboju Siłowego na które serdecznie zaprasza Wiceprezes i Organizatorzy, zaproszenie dotyczy także wszystkich trenerów pragnących wziąć udział w dyskusji.

Puławy, 26 kwiecień 2004r.

V-CE PREZES                                                                                   ORGANIZATOR
Ds. TRÓJBOJU SIŁOWEGO ZA ORGANIZATORA:                                         DYREKTOR
Dr MAREK KRUSZEWSKI                                                                      mgr Jerzy Frais

       
                                                                                                               
                                                                                                            

 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2004

Utworzono 2004-05-06