Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

II Akademickie Mistrzostwa Śląska 
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Katowice, 07 maja 2004 r.

 

 

II Akademickie Mistrzostwa Śląska 
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Katowice, 07 maja 2004 r. 

Regulamin zawodów

 I Cel:

1.   Popularyzacja trójboju siłowego i wyciskania sztangi leżąc.

  II. Organizatorzy:

1.   Akademicki Związek Sportowy AWF Katowice

2.   Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

3.   Samorząd Studencki AWF Katowice

4.   Michał Wilk
 

III. Termin i miejsce

1.   Termin: 07.05 2004 (piątek).

2.   Miejsce: Hala AWF Katowice Ul. Mikołowska 72 Katowice
               

               

IV. Warunki uczestnictwa:

1.   W zawodach uczestniczyć mogą:

·       reprezentanci akademickich klubów posiadający aktualna legitymacje członkowską

2.   Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki:

a.   posiadać aktualna legitymacje członkowską AZS

b.   posiadać aktualna legitymacje studencką

c.   posiadać ważne badania lekarskie:

·       Zaświadczenie lekarskie z klauzulą Zdolny do zawodów trójboju siłowego podpisaną przez lekarza;

 

V. Sposób rywalizacji

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS.

Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:

·       Kobiety: w kat. open,

·       Mężczyźni: w kat. wag. – 52;  56;  60;  67,5;  75;  82,5; 90;  100;  110;  125;  +125;

 

VI. Klasyfikacja:

Do zawodów można zgłosić dowolną liczbę zawodników bądź zawodniczek:

·       Zawodniczki sklasyfikowane będą w kategorii open według formuły Wilks’a.

·       Zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych.

Oficjalny komunikat zawodów zostanie sporządzony po weryfikacji uzyskanych wyników

 

VII. Nagrody

1.   Pierwsze 3miejsca w kategorii open mężczyzn zostanie nagrodzone pucharami..

2.   Pierwsze 3miejsca w kategorii open kobiet zostanie nagrodzone pucharami.

3.   Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli zawody, otrzymają dyplomy.

4.   Pierwsze 3miejsca w j kategorii drużynowej  mężczyzn zostanie nagrodzone pucharami..

5.   Pierwsze miejsce w kategorii drużynowej kobiet zostanie nagrodzone pucharem

 

VIII. Zgłoszenia

  Do 06.05.04

      AZS AWF ul.Mikołowska 72a40-065 Katowice

             Tel. 32-2519583,  32-2516176

 

IX. Program zawodów

Proponowany program zawodów:

·       07.05.04  Piątek

o     15.30 – 16.30        - Ważenie wszystkich kobiet i kategorii mężczyzn ( na siłowni)

o     16.30 Oficjalne otwarcie zawodów

o     16.40 Start według kolejności ustalonej po ważeniu

 Program zawodów może ulec zmianie – potwierdzenie godzin ważenia dnia 06.05.04 tel.606289487

Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

    

X. Informacje

 

·       Michał Wilk tel. 0606289487

·       AZS AWF ul.Mikołowska 72a

    40-065 Katowice

      Tel. 32-2519583

             32-2516176

 

XI. Postanowienia końcowe

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie organizator.

 

Katowice 30.04.04

 

ORGANIZATORZY:

 

                                                                   AZS AWF Katowice
                                                      Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego

                  Michał Wilk

                        

 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2004-05-04