Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin I Akademickich Mistrzostw Śląska w Wyciskaniu Leżąc
 Katowice, 2003-11-28

 

 

 I Akademickie Mistrzostw Śląska
w Wyciskaniu Leżąc

Regulamin zawodów

I Cel:

 1. Popularyzacja trójboju siłowego i wyciskania sztangi leżąc.

 

II. Organizatorzy:

 1. Akademicki Związek Sportowy AWF Katowice
 2. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 3. Samorząd Studencki AWF Katowice
 4. Michał Wilk

 

III. Termin i miejsce

 1. Termin:· 28 listopad 2003 (piątek).
 2. Miejsce: Hala AWF Katowice Ul. Mikołowska 72 Katowice
                         

IV Warunki uczestnictwa:

 1. W zawodach uczestniczyć mogą:

Reprezentanci akademickich klubów posiadający aktualna legitymacje członkowską

 1. Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki:
  1. Posiadać aktualna legitymacje członkowską AZS
  2. Posiadać aktualna legitymacje studencką
  3. Posiadać ważne badania lekarskie:

- Zaświadczenie lekarskie z klauzulą Zdolny do zawodów trójboju siłowego podpisaną przez lekarza;

 

V Sposób rywalizacji

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS.
Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:

                -        Kobiety: w kat. open,
                -        Mężczyźni: w kat. wag. - 52, 56, 60, 67,5 75, 82,5, 90, 100, 110, 125, +125.

 

VI Klasyfikacja:

Do zawodów można zgłosić dowolną liczbę zawodników bądź zawodniczek:
Zawodniczki sklasyfikowane będą w kategorii open według formuły Wilks’a.
Zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych.
Oficjalny komunikat zawodów zostanie sporządzony po weryfikacji uzyskanych wyników

 

VII Nagrody

 1. Pierwsze 3 miejsca w kategorii open mężczyzn zostaną nagrodzone pucharami..
 2. Pierwsze 3 miejsca w kategorii open kobiet zostaną nagrodzone pucharami.
 3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli zawody, otrzymają dyplomy.
 4. Pierwsze 3 miejsca w kategorii drużynowej  mężczyzn zostaną nagrodzone pucharami..
 5. Pierwsze miejsce w kategorii drużynowej kobiet zostanie nagrodzone pucharem

 

VIII Zgłoszenia

 Do dnia 25.11.03
             AZS AWF ul.Mikołowska 72A
         40-065 Katowice

 Tel. 32-2519583, 32-2516176

  

IX Program zawodów

Proponowany program zawodów:

·         28.11.03  Piątek
o       
17.00- 17.45  - Ważenie wszystkich kobiet i kategorii mężczyzn ( na siłowni)
o        18.00            - Oficjalne otwarcie zawodów
o        18.10            - Start według kolejności ustalonej po ważeniu
   Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

  

X Informacje

 

 • AZS AWF ul.Mikołowska 72A

00-065 Katowice

Tel. 32-2519583, 32-2516176

 

XI Postanowienia końcowe

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie organizator.

Katowice 14.11.03

       

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2003-11-20