Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin Pucharu Burmistrza Dzielnicy Warszawy Praga Południe
w wyciskaniu sztangi leżąc,
Warszawa, 2006.07.22 r.

 

 

Puchar Burmistrza Dzielnicy Warszawy Praga Południe
w wyciskaniu sztangi leżąc,
Warszawa, 2006.07.22 r.

 Regulamin zawodów

 
 


I. CEL:
1. Popularyzacja wyciskania sztangi leżąc.
2. Wyłonienie reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Bordeaux 10-13.08.2006 w wyciskaniu sztangi leżąc kategorii kobiet i mężczyzn.
3. Imprezy towarzyszące w związku z 46-tą rocznicą powstania ''HERKULES'' w Warszawie: Otwarte Mistrzostwa ''POLSKI HERKULES''

II. ORGANIZATORZY:
1. Burmistrz Dzielnicy Warszawa Praga Południe.
2. Klub Sportowy TKKF ''Herkules'' w Warszawie.
3. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie.
4. CADBURY E WEDEL.
5. Sklep TITAN Hala Mirowska w Warszawie.
6. Bogdan Jeziorski działacz sportowy i polityczny.

III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Termin: 22 lipiec 2006 r. [sobota]
Miejsce: Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego od ronda Waszyngtona. W przypadku złej pogody w klubie HERKULES Warszawie przy ul. Dąbrówki 9/11.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W zawodach uczestniczyć mogą reprezentanci klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej - członkowie PZKFiTS, mający na bieżąco opłacone składki członkowskie, posiadający kartę zawodniczą i licencję ważną na rok 2006.
2. Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki:
a/ ukończony 14 rok życia w dniu zawodów,
b/ posiadać ważne badania lekarskie:
- obowiązuje zaświadczenie z klauzulą "Zdolny do zawodów w wyciskaniu sztangi leżąc" podpisane przez lekarza.
- w przypadku stwierdzenia zdolności do startów w zawodach innych dyscyplin sportu, zaświadczenie musi dodatkowo zawierać klauzulę "Zdolny do zawodów w wyciskaniu sztangi leżąc" podpisane przez lekarza.
- zawodników z klasą MM i I obowiązuje książeczka sportowo-lekarska zawodnika.
c/ posiadać podpisane oświadczenie (w przypadku nieletnich podpisane również przez prawomocnego opiekuna) o treści: "Oświadczam, że jest mi znany regulamin antydopingowy PZKFiTS. Zobowiązuję się respektować zawarte w nim przepisy i sankcje, jak również zobowiązuję się nie przyjmować żadnych zakazanych środków farmakologicznych".
d/ opłacone wpisowe w wysokości 30 zł od osoby. Drużyny liczące 5 lub więcej zawodników opłacają wpisowe w wysokości 25 zł od osoby.

UWAGA: Zawodnicy nie zgłoszeni przed lub na odprawie technicznej i nie mający opłaconego wpisowego, nie będą mieli prawa startu w zawodach.

V. SPOSÓB RYWALIZACJI:
1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS.
2. Kategorie wiekowe mężczyzn:
- młodzicy do 18 lat (open)
- juniorzy do lat i 23 (open)
- seniorów (open i 52, 56, 60, 67,5, 75, 82,5, 90, 100, 110, 125, +125 kg)
- jedna grupa weteranów powyżej 40 lat (open)
3. Jedna kategoria wiekowa dla kobiet:
- powyżej 14 lat (open)
4. Rywalizacja drużynowa w kategorii seniorów.

VI. KLASYFIKACJA:
- Do zawodów można zgłosić dowolną ilość zawodniczek i zawodników.
- Wszystkie zawodniczki zostaną sklasyfikowane według ilości zdobytych punktów wg formuły Wilksa (open).
- Do klasyfikacji indywidualnej w kategoriach wagowych (uzależnione od ilości zgłoszeń) i open mężczyzn w Pucharze Burmistrza będą uwzględniani zawodnicy z wszystkich kategorii wiekowych.
- Wszyscy zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w poszczególnych kategoriach wagowych.
- Młodzicy do lat 18, juniorzy do lat 23, seniorzy oraz weterani powyżej 40 lat sklasyfikowani będą według formuły Wilksa.
- Klasyfikacja drużynowa zostanie przeprowadzona tylko w kategorii seniorów.
- Do punktacji drużynowej zaliczanych będzie 6 najlepszych wyników uzyskanych przez zawodników, zawodniczki z danej drużyny wg zasady: I m-ce 12 pkt., II m-sce 9 pkt., III m-sce 8 pkt., każde następne o 1 pkt., mniej. Miejsce X i dalsze otrzymują po 1 pkt.
- Oficjalny komunikat zawodów zostanie sporządzony po weryfikacji uzyskanych wyników.

VII. NAGRODY:
1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
2. Dziesięciu zawodników z najlepszym wynikiem w Wilksie otrzymają puchary

VIII. ZGŁOSZENIA:
Przy zgłaszaniu startujących należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, przynależność klubową, kategorię wagową i nazwę zawodów.
Zgłoszenia pocztą na adres:
Klub Sportowy ''Herkules'' 03-903 Warszawa, ul. Dąbrówki 9/11
lub telefonicznie 0-22 617-52-14 Prezes Klubu p. Leszek Legan
fax 0-22 620-95-36 Sklep TITAN Hala Mirowska w Warszawie
tel. kom. 501 753 806 p. Mirosław Łukasiuk oraz drogą e-mailową
w terminie do 22 lipca 2006 r. benchpress @ o2.pl

IX. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie w Hotelu ALBERT w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 394C.
przy ul. Jeziorowej tel. 0-22 612-70-76. Dojazd do hotelu autobusem MZK Nr 146 z Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia.
Cena 1 noclegu wynosi 100 zł za pokój 2-osobowy.
Wyżywienie - kolacja 12 zł, obiad 12 zł, śniadanie 12 zł.
Rezerwacji noclegów i wyżywienia w Hotelu ALBERT dokonują sami zainteresowani.

X. PROGRAM ZAWODÓW:
22-07 sobota godz. 8.00 - odprawa techniczna w klubie HERKULES ul Dąbrówki 9/11
22-07.2006r. (sobota) godz. 9.00 - waga wszystkich kat .wag., pierwsze kobiety
godz. 11.00 - start kobiet
godz 13.30 - uroczyste otwarcie
godz.13.40 - wręczenie podziękowania firmie CADBURY E WEDEL

Dokładny program zawodów będzie ustalony na odprawie technicznej.

XI. INFORMACJE:
Wszelkich informacji na temat zawodów udziela Prezes Klubu p. Leszek Legan
pod nr tel. 0-22 617-52-14
oraz p. Mirosław Łukasiuk tel. kom. 501 753 806
fax 0-22 620-95-36 Sklep TITAN Hala Mirowska w Warszawie
[www.herkulesstrong.pl]

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatora zawodów.
1. Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Wszystkie sporne sprawy rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z przedstawiciela Organizatora, V-ce Prezesa PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego oraz Sędziego Głównego.

XIII. PATRON MEDIALNY
"Życie Warszawy"

POLSKI HERKULES
Konkurencje:
- walizki: 115 kg, 135 kg, 165 kg
- spacer buszmena: 290 kg, 330 kg, 390 kg
- zegar: 240 kg, 320 kg, 360 kg
- podrzut - wygrywa max. ciężar
- martwy ciąg - wygrywa max. ciężar
- belka - 120 kg - max. ilość powtórzeń

Zawodnik wybiera jeden ciężar. Zwycięża osoba, która wykona zadanie z jak największym ciężarem.

Kategorie:
- do 95 kg
- powyżej 95 kg
- open

Nagrody rzeczowe.
 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2006

Utworzono 2006-07-10