Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin Pomorskiej Akademickiej Ligi w trójboju siłowym,
Gdynia, 2006.12.09-10

 

 

Pomorska Akademicka Liga w Trójboju Siłowym
Gdynia, 2006.12.09-10

 Regulamin zawodów

  

1. Cel zawodów:
Popularyzacja trójboju siłowego wśród studentów wyższych uczelni.

2. Organizatorzy:
Sekcja trójboju siłowego KU AZS AM Gdynia.

3. Termin i miejsce
 
09.12. 2006 
    godz. 9.30 ważenie kategorii wagowych: 52; 56; 60; 67,5; 75; 82,5
    godz. 10.30 start kategorii wagowych: 52; 56; 60; 67,5; 75; 82,5

  10.12.2006
    godz. 9.30 ważenie kategorii wagowych 90; 100; 110; 125; +125;
    godz. 10.30 start kategorii wagowych 90; 100; 110; 125; +125;

Hala sportowa przy Akademii Morskiej w Gdyni ul. Morska 83, Gdynia. Hala mieści się za gmachem głównym uczelni.

4. Warunki uczestnictwa:
W zawodach uczestniczyć mogą:
- reprezentanci akademickich klubów uczelni Trójmiasta posiadający aktualna legitymacje członkowską
- organizator przewiduje dopuszczenie do udziału w zawodach zawodników nie będących reprezentantami klubów akademickich

5. Sposób rywalizacji
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami trójboju siłowego. Adres internetowy regulaminu 

http://www.powerlifting.pl/referees/rules/ipf_rulebook_pl.pdf

Szczególnie istotne są strony 16-20

Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:
- w kat. wag.: 52; 56; 60; 67,5; 75; 82,5; 90; 100; 110; 125; +125;
- w kat. Mistrza Mistrzów;
- klasyfikacja uczelni.

6. Zgłoszenia 
Każda uczelnia może być reprezentowana przez maksymalnie 8 zawodników (plus 2 rezerwowych). Ustalanie punktacji końcowej klasyfikacji uczelni analogiczne jak podczas AMP. Zgłoszenia zawodników podczas ważenia danych kategorii wagowych.

7. Sponsoring
- MUSCLE ZONE - Sklep Kulturystyczny
Muscle-Zone, Łukasz Szostko
Gdynia 81-645, ul. Pionierów 1/19
NIP 586-211-08-35, Regon 220102871
Numer ewidencyjny 65240
tel. kom. 501-537-027
WWW.MUSCLE-ZONE.PL

- FITNESS AUTHORITY
UL. REJA 3, 80-404 GDAŃSK 
CENTRALA FIRMY
TEL. +48 (58) 522 07 56
FAX +48 (58) 522 07 57
CENTRUM INFORMACJI I SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
TEL. +48 (58) 556 35 19

office@fitnessauthority.pl

8. Postanowienia końcowe.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Kluby i uczestnicy zawodów powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie organizator.

 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2006

Utworzono 2006-11-27