Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin Otwartych Mistrzostw Puław w Wyciskaniu Leżąc
o Puchar Prezydenta Miasta - Puławy, 2005-06-11

 

 

Regulamin Otwartych Mistrzostw Puław
w Wyciskaniu Leżąc
o Puchar Prezydenta Miasta

Puławy, 2005-06-11

Regulamin zawodów

I. Cel                                   – propagowanie ćwiczeń kulturystycznych, ich walorów  rekreacyjnych  i zdrowotnych

                                    – wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach

 

 II. Termin i miejsce        – 11 czerwiec 2005 r. godz. 11:30, Hala Sportowa w Puławach,  ul. Al. Partyzantów 11.

 

 III. Organizator               – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach, ul. Al. Partyzantów 11, 24-100 Puławy

 

 IV. Uczestnictwo             – w zawodach uczestniczą wszyscy chętni, warunek – zgoda lekarza,

                                    - opłata startowa w wysokości 10 zł.

 

 V. Kategorie wagowe      – obowiązujące na zawodach: 52, 56, 60 67,5, 75, 82,5, 90, 100, 110, +110 kg

                                    – kategoria dodatkowa dla weteranów: 40-49 lat, +50 lat wg formuły Wilks’a.

 

 VI. Zasady przeprowadzania zawodów 

                                               - każdy zawodnik posiada 3 podejścia do dowolnego ciężaru, o ostatecznej kolejności w poszczególnych kategoriach decyduje ilość  uzyskanych KG w boju,

                                             – w przypadku uzyskania tego samego wyniku o ostatecznej kolejności decyduje ciężar ciała zawodnika.

 

 VII. Nagrody                     - zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują puchary i dyplomy,

                                    -  zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymują dyplomy,

                                    – najlepszy zawodnik Mistrzostw otrzymuje puchar (kategorii OPEN).

 

 VIII. Finansowanie         –  organizator,

                                      - wpisowe startujących

 

IX. Program zawodów     –  11 czerwiec 2005 r. godz. 09.45 – odprawa i zgłaszanie zawodników,
                                                                   godz. 10.00 – waga zawodników,
                                                                   godz. 11.30 - start zawodników.

 

 X. Sprawy organizacyjne   – koszty wyżywienia, przyjazdu oraz noclegu pokrywają uczestnicy,

                                        – Sędzia Główny – Witold Guz,

                                       – wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje  organizatorom w uzgodnieniu z sędzią.

                                                                                                             ORGANIZATOR
                                                                                                                DYREKTOR
                                                                                                             mgr Jerzy Frais

 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2004

Utworzono 2005-05-17