Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin Otwartych Mistrzostw Ryk 
w Wyciskaniu Leżąc - Ryki, 2005.05.08

 

  

Otwarte  Mistrzostwa  Ryk
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

Ryki, 08 maja  2005 r.

 Regulamin zawodów

I. Cel – propagowanie ćwiczeń kulturystycznych, ich walorów rekreacyjnych i zdrowotnych.
- wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

II. Termin i miejsce
–8 maja 2005r. godz. 11.30 – Kino „Renesans”- Dom Strażaka
ul. Warszawska Ryki

III. Organizator
– Miejski Klub Sportowy Tur
                   ul. Warszawska 62 08-500 Ryki
                   -MGOSiR w Rykach
                   ul. Warszawska 62 08-500 Ryki
                   Urząd Miasta Ryki


IV. Uczestnictwo – w zawodach uczestniczą wszyscy chętni, warunek – zgoda lekarza,
    - opłata startowa w wysokości 10,-zł.

V. Kategorie wagowe – obowiązujące na zawodach: 52; 56; 60; 67,5; 75; 82,5; 90;
   100; 110; + 110 KG
   - kategoria dodatkowa dla weteranów: 40 – 49 lat, + 50 lat.
   wg. Formuły Wilks`a.

VI. Zasady przeprowadzania zawodów
 - każdy zawodnik posiada 3 podejścia
    do dowolnego ciężaru,
    - o ostatecznej kolejności w poszczególnych kategoriach decyduje ilość
      uzyskanych  KG w boju,
    - w przypadku uzyskania tego samego wyniku o ostatecznej kolejności decyduje 
      ciężar ciała zawodnika.


VII. Nagrody – zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują puchary i dyplomy,
    - zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymują dyplomy,
    - najlepszy zawodnik Mistrzostw otrzymuje puchar (kategoria OPEN).
      Przewidywane nagrody rzeczowe lub pieniężne.

VIII. Finansowanie – organizator,
    - wpisowe startujących.

IX. Program zawodów – 08 maja 2005r. godz. 10.00 – odprawa i zgłaszanie zawodników,
    godz. 10-11.00 – waga zawodników,
    godz.11.30 - start zawodników.

X. Sprawy organizacyjne – koszty wyżywienia, przyjazdu oraz noclegu
   pokrywają uczestnicy,
   - Sędzia Główny – Paweł Pracownik

- wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom w uzgodnieniu z sędzią.
 

O R G A N I Z A T O R:
prezes MKS Tur Ryki Ryszard Bińczyk
 

 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2005-03-18