Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików
w Wyciskaniu Leżąc -Knurów, 2005.05.28

 

 

Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików
 w Wyciskaniu Leżąc

Knurów, 2005.05.28

 Regulamin zawodów


 

I. CEL:

1. Popularyzacja wyciskania leżąc w Polsce.
 2. Wyłonienie mistrzów Polski w roku 2005 w kategorii młodziczek i młodzików.
 

II. ORGANIZATORZY:

1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie.
 2. Uczniowski Klub Sportowy „Eugen”: w Knurowie.
 3. Urząd Miasta Knurów – MOSiR Knurów.
 4. Centrum Kultury w Knurowie.
 

III. TERMIN I MIEJSCE:

1. Termin: 28 maj 2005r. (sobota)
 2. Miejsce: Hala Sportowa MOSiR Knurów- Szczygłowice ul. Sztygarska przy kopalni „Szczygłowice”.
 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.W zawodach uczestniczyć mogą reprezentanci klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej – członkowie PZKFiTS, mający na bieżąco opłacone składki członkowskie, posiadający kartę zawodniczą i licencję ważną na rok 2005.
2. Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki:
a) ukończony 14 rok życia w dniu zawodów,
b) posiadać ważne badania lekarskie:
- obowiązuje zaświadczenie z klauzulą : „Zdolny do zawodów trójboju siłowego” podpisane przez lekarza,
- przypadku stwierdzenia zdolności do startów w zawodach innych dyscyplin sportu, zaświadczenie musi
dodatkowo zawierać klauzulę „Zdolny do zawodów trójboju siłowego” podpisane przez lekarza.
c) posiadać podpisane oświadczenie (w przypadku nieletniego podpisane przez prawomocnego opiekuna)
o treści: „Oświadczam, że jest mi znany regulamin antydopingowy PZKFiTS. Zobowiązuję się respektować
zawarte w nim przepisy i sankcje, jak również zobowiązuję się nie przyjmować żadnych zakazanych środków
farmakologicznych”.

d) opłacone wpisowe w wysokości 40 zł. Drużyny liczące 5 lub więcej zawodników opłacają wpisowe
w wysokości 30 zł od osoby.

Uwaga!
Zawodnicy nie zgłoszeni przed lub na odprawie technicznej, nie będą mieli prawa startu w zawodach.
 

V. SPOSÓB RYWALIZACJI:

1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS.
2. Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona w kategoriach wagowych:
- kategoria wiekowa młodziczek (do 18 lat kalendarzowo) 44; 48; 52; 56; 60; 67, 5; 75; 82,5; 90; +90 kg,
- kategoria wiekowa młodzików (do 18 lat kalendarzowo) 52; 56; 60; 67,5; 75; 82,5; 90; 100; 125; 125; +125 kg.
3. klasyfikacja drużynowa zostanie przeprowadzona w kategorii wiekowej młodziczek i młodzików; do punktacji drużynowej zaliczanych będzie sześć najlepszych wyników wg zasady: I miejsce – 12 pkt, II miejsce – 9 pkt, III miejsce – 8 pkt, każde następne o 1 pkt mniej. Miejsca X i dalsze otrzymują po 1 punkcie.

VI. KLASYFIKACJA:

Do zawodów można zgłosić maksymalnie 10 młodziczek i 11 młodzików.
Zawodniczki sklasyfikowane będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych i według formuły Wilks’a.
Zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych i według formuły Wilks’a.
Oficjalny komunikat zawodów zostanie sporządzony po weryfikacji uzyskanych wyników (badania antydopingowe).

VII. NAGRODY:

1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej młodziczek i młodzików zostaną nagrodzone medalami.
2. Pierwsze sześć miejsc w każdej kategorii wagowej zostanie nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.
3. Trzy pierwsze miejsca – według formuły Wilks’a – w kategorii młodziczek i młodzików zostaną nagrodzone pucharami.
4. Trzy pierwsze miejsca drużynowe młodziczek i młodzików zostaną nagrodzone pucharami.
 

VIII. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia pocztą na adres: UKS EUGEN 44-194 Knurów, ul. Jedności Narodowej 5 (MSP Nr 7), skr. pocztowa Nr 23 w terminie do dnia 21.05.2005r. fax 032 235-27-39
 

IX. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE.

Zakwaterowanie z 27/28.05.2005r. – cena 23 zł/osoba- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, ul.Chorzowska 5 w Schronisku Młodzieżowym „ŚLĄZACZEK”, ul. Krakusa 16 – obok Zespołu Szkół.
Wyżywienie:
- kolacja 27.05.2005r. – 7 zł
- śniadanie 28.05.2005r. – 7 zł
- obiad 28.05.2005r. – 15 zł – w miejscu zawodów MOSIR Knurów-Szczygłowice, ul. Sztygarska
Śniadania i kolacje w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, ul. Chorzowska 5.
Schronisko Młodzieżowe – „ŚLĄZACZEK” ul.Krakusa 16 – obok Zespołu Szkół.
Dojazd od dworca PKP Gliwice i PKS Gliwice – tramwajem nr 4 w kierunku Zabrza, wysiąść pierwszy przystanek za wiaduktem (około 10 minut jazdy).
Rezerwacje zakwaterowania i wyżywienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2005r. fax 032 235-27-39 lub pisemnie na adres UKS Eugen, 44-194 Knurów ul. Jedności Narodowej 5 (MSP Nr7) skr. poczt. 23
 

X. PROGRAM ZAWODÓW:

Proponowany program zawodów:
27.05.2005r. (piątek) godz. 2000 – odprawa techniczna w miejscu zakwaterowania –Zespół Szkół Techniczno-
Informatycznych w Gliwicach ul. Chorzowska 5 w Schronisku Młodzieżowym
„ŚLĄZACZEK”, ul. Krakusa 16 – obok Zespołu Szkół
28.05.2005r. (sobota) godz. 730-900 – waga wszystkich zawodniczek – Hala Sportowa MOSiR Szczygłowice,
ul. Sztygarska przy KWK „Szczygłowice”
godz. 930 - start młodziczek,
godz. 900-930 – waga zawodników,
godz. 1100 - start zawodników.
Dokładny program zawodów ustalony zostanie na odprawie technicznej i może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.
 

XI. INFORMACJE:

Wszelkich informacji na temat zawodów udziela Eugeniusz Mehlich tel. 505-517-325, siłownia MOSiR (prosić Pana Mehlicha) tel. 032 332-63-63 od poniedziałku do piątku w godz. 1530 do 2030 .
 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
2. kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z przedstawiciela Organizatora, Wiceprezesa PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego oraz Sędziego Głównego.
 

Akceptuje:
Wiceprezes ds. Trójboju Siłowego
i szef szkolenia PZKFiTS
dr Marek Kruszewski.

INFORMACJA
Po zakończeniu Mistrzostw Polski zapewniamy uczestnikom
bezpłatny transport autokarem na dworzec PKP w Gliwicach.


                 

 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2005-05-08