Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin Otwartych Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego
o Puchar Gór Świętokrzyskich w Wyciskaniu Leżąc
Kielce, 2004.06.05

 

Regulamin
Otwartych Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego
o Puchar Gór Świętokrzyskich
w Wyciskaniu Leżąc


Kielce, 05 czerwca 2004

 

I. Cel:

1.       Popularyzacja wyciskania leżąc w województwie świętokrzyskim.

2.       Wyłonienie mistrzów województwa.

 

II. Organizatorzy:

1.       Świętokrzyski Związek Podnoszenia Ciężarów, Kulturystyki i  Trójboju Siłowego.

2.       Klub Sportowy „Tęcza-Społem” w Kielcach.

 

III. Termin i miejsce

  1. Termin:       05 czerwca 2004 r. – sobota
    Miejsce:      Hala  KS „Tęcza-Społem”-Kielce, ul. Zagnańska 110 , Kielce

 

IV. Warunki uczestnictwa:

1.       W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki spełniający następujące warunki:

a.       ukończony 14 rok życia w dniu zawodów,

b.       posiadający (-ce)  ważne badania lekarskie:

c.        opłacone startowe w wysokości 25,- zł.

 

V. Sposób rywalizacji

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS.

Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:

-         Kobiety:                w kat. open.

-         Mężczyźni:            w kat. wag. - 52, 56, 60, 67,5 75, 82,5, 90,
                                                     100, 110, 125, +125.

-         Weterani:             w kat. open.

 

VI. Klasyfikacja:

Do zawodów można zgłosić maksymalnie:

-         10 kobiet

-         11 mężczyzn..

 

Zawodniczki sklasyfikowane będą w kategorii Open wg formuły Wilks’a.

Zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych.

 

VII. Nagrody

1.       Trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii wagowej otrzymają po  medalu.

2.       Trzech najlepszych zawodników wg punktacji Wilksa otrzymają po pucharze.

3.       Trzy najlepsze  zawodniczki wg punktacji Wilksa otrzymają po pucharze.

4.       Trzech najlepszych weteranów wg punktacji Wilksa otrzymają po pucharze.

5.       Wszyscy zawodnicy i zawodniczki, którzy zostali sklasyfikowani otrzymają dyplomy.

 

VIII. Zgłoszenia

Zgłoszenia faxem, telefonicznie w terminie do 02 czerwca 2004:

Wojciech Kardynalski

KS Tęcza-Społem Kielce

Tel. / fax  (041) 331-68-94

 

X. Program zawodów

 

Proponowany program zawodów:

·          05.06.2004 r., sobota

o         0900 – 1030             - ważenie wszystkich zawodników i zawodniczek;

o         1100                         - start pierwszej grupy   kobiet

o         1045                         - uroczyste otwarcie.

 

   Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

 

XI. Informacje

Wojciech Kardynalski

KS Tęcza-Społem Kielce

Tel. / fax  (041) 331-68-94

 

Niniejszy regulamin i wyniki po zawodach znajdą się na witrynie: www.powerlifting.pl

 

 

XII. Postanowienia końcowe

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z Organizatora oraz Sędziego Głównego.

 

Kielce, 19.05.2004 r.

   Wojciech    Kardynalski

            P r e z e s
               KS „Tęcza-Społem” - Kielce

       
                                                                                                               
                                                                                                            

 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2004

Utworzono 2004-05-20