Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin Otwartych Mistrzostw Legnicy 
w Wyciskaniu Leżąc
Legnica, 2004.12.04

 

  

Regulamin Otwartych Mistrzostw Legnicy 
w Wyciskaniu Leżąc
Legnica, 2004.12.04

Regulamin zawodówI. CEL ZAWODÓW:

  1) Popularyzacja wyciskania leżąc w Legnicy;
  2) Wyłonienie mistrzów Legnicy w roku 2004;

II. ORGANIZATORZY:

  1) Urząd Miasta Legnicy;
  2) Ognisko TKKF "Śródmieście" Legnica;
  3) OSiR Legnica.

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

  1) TERMIN: 04.12.2004r.
  2) MIEJSCE: Hala Sportowa OSiR ul. Głogowska 16.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1) W zawodach uczestniczyć mogą reprezentanci Klubów i stowarzyszeń Kultury Fizycznej 
      oraz nie zrzeszeni.
  2) Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki:
  - ukończony 14 rok życia w dniu zawodów;
  - posiadać ważne badania lekarskie z klauzulą "zdolny do zawodów w Wyciskaniu Leżąc";
  - opłacone wpisowe w wysokości 40 zł.
  Drużyny liczące 5 lub więcej zawodników opłacają wpisowe w wysokości 30 zł,- od osoby.
  - posiadać strój sportowy zgodny z przepisami PZKFiTS lub krótkie spodenki i koszulkę 
    z krótkim rękawkiem, obuwie sportowe.

  UWAGA
  Zawodnicy nie zgłoszeni na wadze nie będą mieli prawa startu w zawodach

V. SPOSÓB RYWALIZACJI:

  1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZKFiTS 
     w następujących kategoriach wagowych.
  - Mężczyźni: 56, 60, 67,5, 75, 82,5, 90, 100, 110, +110;
  - Kobiety w kategorii "OPEN" w punktacji Wilks'a;
  - Juniorzy w kategorii "OPEN" w punktacji Wilks'a;
  - Weterani w kategorii "OPEN" w punktacji Wilks'a;
  2. Klasyfikacja drużynowa zostanie przeprowadzona w kategorii mężczyzn ( 6 najlepszych wyników).
  
VI. NAGRODY:

  1) Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii mężczyzn zostaną nagrodzone medalami;
  2) Pierwsze sześć miejsc w każdej kategorii wagowej zostanie nagrodzone dyplomem.
  3) Trzy pierwsze miejsca według formuły Wilks'a w kategorii juniorów, kobiet i weteranów 
      zostaną   nagrodzone medalami.
  4) Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej mężczyzn zostaną nagrodzone pucharami.
  5) Trzy pierwsze miejsca Mężczyzn w punktacji Wilks'a zostaną nagrodzone pucharami.

VII. ZGŁOSZENIA:

  Zgłoszenia telefonicznie:
  TKKF "Śródmieście" Legnica
  Tadeusz Hul
  Tel. Kom. 0607073229

VIII. PROGRAM ZAWODÓW:
  04.12.2004r. (Sobota):
  Waga wszystkich zawodników- 800-930;
  Otwarcie zawodów- 1000;
  Start kobiet- 1010;

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  - Prawo interpretacji regulaminu należy do organizatora.
  - Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

  ZGŁOSZENIA TELEFONICZNIE LUB Na MAILA: macioo20@o2.pl

                                                SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!!!


 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2004

Utworzono 2004-11-24