Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
o Puchar Burmistrza dzielnicy Warszawa Praga Południe
Warszawa 2004.05.22

 

 

Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
o Puchar Burmistrza dzielnicy Warszawa Praga Południe

 Warszawa, 22 maj 2004 r. 

Regulamin zawodów

 

I. Cel:

1.       Popularyzacja trójboju siłowego.

 

II. Organizatorzy:

1.       Herkules Leszek Legan.

2.       Władze dzielnicy Warszawa Praga  Południe

3.       OSIR Praga Południe

4.       PZKFiTS

5.       Mirosław Łukasiuk – właściciel sklepu z odżywkami Hala Mirowska


 

III. Termin i miejsce

  1. Termin:                 22-05-2004 – sobota
    Miejsce:                Hala  OSIR ul. Saska 78a Warszawa
  2. Nocleg:                 Hotel Albert ul. Wał Miedzeszyński 394g, tel. 612-70-76 autobus 146

     

IV Warunki uczestnictwa:

1.       W zawodach uczestniczyć mogą:

a.       Reprezentanci klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej – członków PZKFiTS, mający na bieżąco opłacone składki członkowskie w PZKFiTS, posiadający kartę zawodniczą i licencję ważną na rok 2004.

2.       Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki:

a.       Ukończony 14 rok życia w dniu zawodów,

b.       Posiadać ważne badania lekarskie:

-         zawodników z klasą MM, M i I obowiązuje książeczka zdrowia sportowca trójboju siłowego;

-         zawodników o niższej klasie sportowej obowiązuje karta zdrowia sportowca trójboju siłowego lub zaświadczenie lekarskie z klauzulą Zdolny do zawodów trójboju siłowego podpisaną przez lekarza;

-         w przypadku sportów innych niż trójbój siłowy również musi się znajdować klauzula „Zdolny do zawodów trójboju siłowego” podpisana przez lekarza;

-         książeczka zdrowia sportowca winna posiadać wpis „Oświadczam, że jest mi znany regulamin antydopingowy PZKFiTS. Zobowiązuję się respektować zawarte w nim przepisy i sankcje, jak również zobowiązuję się nie przyjmować żadnych zakazanych środków farmakologicznych.”

3.       Opłata startowa 35 zł.

 

V. Sposób rywalizacji

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF
i PZKFiTS.

Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:

-         Kobiety:                w kat. open.

-         Młodzicy:               w kat. open.

-         Juniorzy:               w kat. open.

-         Mężczyźni:            w kat. wag. - 52, 56, 60, 67,5 75, 82,5, 90, 100, 110, 125, +125.

-         Weterani:             w kat. open.

-         Mężczyźni:            w kat. open.

 

 

VI. Klasyfikacja:

Do zawodów można zgłosić maksymalnie:

-         10 kobiet

-         11 mężczyzn..

 

Zawodniczki sklasyfikowane będą w kategorii Open wg formuły Wilks’a.

Zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych.

 

 

VII. Nagrody

1.       Wszyscy zawodnicy i zawodniczki, którzy zostali sklasyfikowani otrzymają dyplomy.

2.       Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodników w kategoriach Open

 

VIII. Zgłoszenia

Zgłoszenia faxem, telefonicznie w terminie do 14 maja 2004:

Łukasiuk Mirosław, Sklep z Odżywkami

Tel. Fax (022) 620-95-36, tel. Kom. 0-501-753-806

Leszek Legan Herkules (022) 617-52-14

 

X. Program zawodów

 

Proponowany program zawodów:

·          22.05.2004 r., sobota

o         0800 – 0930             - ważenie wszystkich kobiet i kategorii mężczyzn 52, 56 i 60 kg;

o         0930                         - start wszystkich kobiet;

o         1100                         - uroczyste otwarcie;

 

   Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

 

XI. Informacje

Łukasiuk Mirosław, Sklep z Odżywkami

Tel. Fax (022) 620-95-36, tel. Kom. 0-501-753-806

Leszek Legan Herkules (022) 617-52-14

  

XII. Postanowienia końcowe

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z Komitetu Organizacyjnego, Wiceprezesa PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego oraz Sędziego Głównego.

 

Warszawa, 01.04.2004 r.

 

                                                                                                                            ZE ŚWIĄTECZNYMI ŻYCZENIAMI
                                                                                                                                      ŁUKASIUK MIROSŁAW                          

 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2004-04-25