Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin Mistrzostw Śląska w TrójbojuSiłowym
Chorzów, 2004.11.07

 

  

Regulamin Mistrzostw Śląska w Trójboju Siłowym

Chorzów, 2004.11.07

Regulamin zawodów


I. Cel:
     1. Popularyzacja trójboju siłowego.
     2. Wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach wagowych.

II. Organizatorzy:
     1. Urząd Miasta w Chorzowie
     2. Wydział Kultury i Sportu
     3. Piotr Pawlik
     4. Anna Bartosz
     5. Michał Wandzik

III. Termin i miejsce
     1. Termin: 7 listopad 2004 r. (niedziela).
     2. Miejsce: Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 17, Chorzów II ul. Łagiewnicka

IV. Warunki uczestnictwa:
     1. W zawodach uczestniczyć mogą:
          - reprezentanci klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej - członków PZKFiTS, 
            mający na bieżąco opłacone składki członkowskie w PZKFiTS, posiadający kartę
            zawodniczą ważną na rok 2004.
     2. Zawodnicy muszą spełniać następujące warunki:
          a. Ukończony 14 rok życia w dniu zawodów
          b. Posiadać ważne badania lekarskie:
               - zawodników obowiązuje karta zdrowia sportowca trójboju siłowego 
                 lub zaświadczenie lekarskie z klauzulą "Zdolny do zawodów trójboju siłowego"
                 podpisaną przez lekarza;
               - w przypadku sportów innych niż trójbój siłowy również musi się znajdować 
                 w/w klauzula podpisana przez lekarza;
               - książeczka zdrowia sportowca winna posiadać wpis 
                 "Oświadczam, że jest mi znany regulamin antydopingowy PZKFiTS. 
                  Zobowiązuję się respektować zawarte w nim przepisy i sankcje, 
                  jak również zobowiązuję się nie przyjmować żadnych zakazanych 
                  środków farmakologicznych".

            c. Opłacone wpisowe w wysokości 40 zł (drużyny liczące 5 lub więcej zawodników
                opłacają wpisowe w wysokości 35 zł od osoby).

V. Sposób rywalizacji
     Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS.
     Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:
          - Mężczyźni: w kat. wag. -67,5; 75; 82,5; 90; 100; 110; 125, +125 kg.
          - Open - najlepszy zawodnik wg Wilks'a

VI. Klasyfikacja:
     Do klasyfikacji drużynowej mężczyzn liczy się 6 najlepszych z zajętych miejsc przez zawodników.
     Punkty do klasyfikacji drużynowej obliczane są wg następującego klucza: 
     I m. -12 pkt. , II m. -9pkt., każde następne o 1 pkt. mniej; 
     miejsce 10 i dalsze otrzymują po 1 pkt.
     Oficjalny komunikat zawodów zostanie sporządzony po weryfikacji uzyskanych 
     wyników (badania antydopingowe).

VII. Nagrody
     Pierwsze miejsce w każdej kategorii wagowej mężczyzn zostaną nagrodzone statuetkami.
     Pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wagowej mężczyzn zostaną nagrodzone medalami.
     Trzy pierwsze drużyny w klasyfikacji drużynowej mężczyzn otrzymają puchary.
     Wszyscy zawodnicy i zawodniczki, którzy zostali sklasyfikowani otrzymają dyplomy.

VIII. Zgłoszenia
     Zgłoszenia telefonicznie lub e-mailem w terminie do 31 października 2004r. :
     Michał Wandzik
     tel: 601-84-38-87
     e-mail: michalwa@go2.pl

IX. Wyżywienie
     Na miejscu bufet i stoisko z odżywkami.

X. Program zawodów

     - waga 830 - 1000
     - otwarcie zawodów 1015
     - start 1030

XI. Informacje

                Piotr Pawlik
                tel: 0 605-73-46-80

                Michał Wandzik
                tel: 0 601-84-38-87
                e-mail: michalwa@go2.pl

XII. Postanowienia końcowe
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z Komitetu Organizacyjnego, V-ce Prezesa ŚZKFiTS ds. Trójboju Siłowego oraz Sędziego Głównego

 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2004

Utworzono 2004-10-04