Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin III Akademickich Mistrzostw Śląska 
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Katowice, 2004.11.26

 

  

Regulamin III Akademickich Mistrzostw Śląska
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Katowice, 2004.11.26

Regulamin zawodów

I. CEL:
   
1. Popularyzacja trójboju siłowego i wyciskania sztangi leżąc.

II. ORGANIZATORZY:
   1. Akademicki Związek Sportowy AWF Katowice
   2. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
   3. Samorząd Studencki AWF Katowice
   4. Michał Wilk

III. TERMIN I MIEJSCE:
   1. Termin: 26.11 2004 (piątek).
   2. Miejsce: Hala AWF Katowice Ul. Mikołowska 72 Katowice

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
   1. W zawodach uczestniczyć mogą:
     - reprezentanci akademickich klubów posiadający aktualna legitymacje członkowską 
   2. Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki:
     a. posiadać aktualna legitymacje członkowską AZS
     b. posiadać aktualna legitymacje studencką
     c. posiadać ważne badania lekarskie:
        - Zaświadczenie lekarskie z klauzulą „Zdolny do zawodów trójboju siłowego” 
          podpisaną przez lekarza;

V. SPOSÓB RYWALIZACJI:
   Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami wyciskania leżąc
   Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:
     - Kobiety: w kat. open,
     - Mężczyźni: w kat. wag. – 52; 56; 60; 67,5; 75; 82,5; 90; 100; 110; 125; +125;

VI. KLASYFIKACJA:
    Do zawodów można zgłosić dowolną liczbę zawodników bądź zawodniczek:
     - Zawodniczki sklasyfikowane będą w kategorii open według formuły Wilks’a.
     - Zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych.
   Oficjalny komunikat zawodów zostanie sporządzony po weryfikacji uzyskanych wyników 

VII. NAGRODY:
    
1. Pierwsze 3miejsca w kategorii open mężczyzn zostanie nagrodzone pucharami..
    2. Pierwsze 3miejsca w kategorii open kobiet zostanie nagrodzone pucharami.
    3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli zawody, otrzymają dyplomy. 
    4. Pierwsze 3miejsca w j kategorii drużynowej mężczyzn zostanie nagrodzone pucharami..
    5. Pierwsze miejsce w kategorii drużynowej kobiet zostanie nagrodzone pucharem

VIII. ZGŁOSZENIA:
    Do 22.11.04
   - Michał Wilk tel. 0606289487
   - AZS AWF ul.Mikołowska 72a
     40-065 Katowice
     Tel. 32-2519583
           32-2516176

IX. PROGRAM ZAWODÓW: 
 Proponowany program zawodów:
    26.11.04 Piątek
   1530 – 1630 - Ważenie wszystkich kobiet i kategorii mężczyzn ( na siłowni)
   1630             Oficjalne otwarcie zawodów
   1640             Start według kolejności ustalonej po ważeniu
   Program zawodów może ulec zmianie – potwierdzenie godzin ważenia dnia 22.11.04 tel.606289487
   Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń. 

X. INFORMACJE:
   - Michał Wilk tel. 0606289487
   - AZS AWF ul.Mikołowska 72a
     40-065 Katowice
     Tel. 32-2519583
           32-2516176

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
    Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
   Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
   Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie organizator. 

   Katowice 08.11.04


ORGANIZATORZY:

            AZS AWF Katowice
            Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego
            Michał Wilk

 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2004

Utworzono 2004-11-22