Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin X Otwartych Mistrzostw Polic w Wyciskaniu Leżąc
Police, 2003-11-15

 

 

 

X Otwarte Mistrzostwa Polic w Wyciskaniu Leżąc

Regulamin zawodów

I. Cel zawodów:

1. Popularyzacja wyciskania leżąc
2. Wyłonienie Mistrza Polic na rok 2003
 

II. organizatorzy:

1. TKKF "Tytan"
2. Z.CH. "Police" S.A.
3. Urząd Gminy Police
 

III. Termin i miejsce:
1. Dnia 15.11.2003 r.
2. Hala Sportowa przy ulicy Siedleckiej 1 w Policach
 

IV. Warunki uczestnictwa:
1. Każdy, kto posiada aktualne zaświadczenie lekarskie uprawniające do satrtu w zawodach (trzy miesiące od daty wystawienia).
2. Każdy, kto dokona opłaty startowej w wysokości 15,00 zł.
 

V. Sposób rywalizacji
1. Zawody zostana rozegranme wg formuły Wilks'a (współczynnik x wyciśnięty ciężar)
 

VI. Kategorie:
1. Juniorzy młodsi - do 18 lat
2. Juniorzy - do 23 lat
3. Seniorzy - powyżej 23 lat
4. Weterani - powyżej 40 lat
5. Weterani - powyżej 50 lat
 

VII Klasyfikacja:
1. Zostanie przeprowadzona klasyfikacja drużynowa zawodów.
2. Klasyfikacja najstarszego i najmłodszego zawodnika oraz najlepszego weterana.
 

VIII. Nagrody:
1. W każdej kategorii zostaną wręczone dyplomy i puchar za zwycięstwo
2. W kategorii seniorów - nagrody pieniężne
3. W pozostałych kategoriach - nagrody rzeczowe
 

IX. Zakwaterowanie:
1. Noclegi należy zgłaszać do 10.11.2003 r. - po tym terminie noclegów nie gwarantujemy.
 

X. Zgłoszenia:
1. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
TKKF "Tytan"
72-010 Police
ul. Kuźnicka 1
 

XI. Informacje:
1. Informacji udziela
Władysław Kosiorkiewicz
(091) 317-18-27
(091) 317-62-60
Tel. Kom.: 605 544-980
 

XII. Waga zawodników:
1. Ważenie zawodników odbędzie się w dniu zawodów od godz. 8:00 w hali ul.Siedleckie 1
 

XIII. Postanowienie końcowe:
1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora i Głównego Sędziego Zawodów
2. Uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Organizatorzy życzą pomyślnego startu i osiągnięcia wartościowych wyników.


            Zarząd Ogniska "Tytan"                                                                            Prezes TKKF "Tytan"
                                                                                                                       Władysław Kosiorkiewicz

 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2003-10-31