Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych
Pucharu Polski i Pucharu Polski Weteranów
w Wyciskaniu Leżąc - Ryki, 2003.10.25-26

 

 

Regulamin

Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów
oraz Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych,
Puchar Polski Seniorek i Seniorów oraz Weteranek i Weteranów
w Wyciskaniu Leżąc


I CEL

1.      Popularyzacja wyciskania leżąc w Polsce .

2.      Wyłonienie mistrzów Polski na rok 2003 w kategorii juniorek i juniorów oraz juniorek młodszych i juniorów młodszych.

3.      Sprawdzian kadry na Mistrzostwa Świata w wyciskaniu leżąc.

II. ORGANIZATORZY

1.      Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie.

2.      Klub Sportowy "MKS "RUCH" RYKI

3.      Urząd Miasta Ryki

4.      MOSiR w Rykach


III TERMIN I MIEJSCE

1.      Termin: 25-26 października 2003.

2.      Miejsce: Kino "Dom Strażaka" (RENESANS), 08-500 Ryki ul. Warszawska 110

IV WARUNKI UCZESTNICTWA

1.      W zawodach uczestniczyć mogą:

a.       Reprezentanci klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej - członków PZKFiTS, mający na bieżąco opłacone składki członkowskie w PZKFiTS, posiadający kartę zawodniczą i licencję ważną na rok 2003,

2.      Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki:

a.       Ukończony 14 rok życia w dniu zawodów,

b.      Posiadać ważne badania lekarskie:

·        zawodników z klasą MM, M i I obowiązuje książeczka zdrowia sportowca - trójboju siłowego;

·        zawodników o niższej klasie sportowej obowiązuje karta zdrowia sportowca trójboju siłowego lub zaświadczenie lekarskie z klauzulą "Zdolny do zawodów trójboju siłowego" podpisaną przez lekarza;

·        w przypadku sportów innych niż trójbój siłowy również musi się znajdować klauzula "Zdolny do zawodów trójboju siłowego" podpisana przez lekarza;

·        książeczka zdrowia sportowca winna posiadać wpis "Oświadczam, że jest mi znany regulamin antydopingowy PZKFiTS. Zobowiązuję się respektować zawarte w nim przepisy i sankcje, jak również zobowiązuję się nie przyjmować żadnych zakazanych środków farmakologicznych."

c.       Opłacone wpisowe w wysokości 40 zł w przypadku zawodniczki lub zawodnika startującej(-go) tylko w Mistrzostwach Polski (drużyny liczące 5 lub więcej zawodników opłacają wpisowe w wysokości 30 zł od osoby).

d.      Opłacone wpisowe w wysokości 45 zł w przypadku zawodniczki lub zawodnika startującego tylko w Pucharze (drużyny liczące 5 lub więcej zawodników opłacają wpisowe w wysokości 35 zł od osoby).

Uwaga:
Zawodnicy nie zgłoszeni przed lub na odprawie technicznej nie mają prawa startu
w zawodach.


V SPOSÓB RYWALIZACJI


Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS.
Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:
 - Kategorie wiekowe juniorek (do 23 lat - kalendarzowo) i juniorów młodszych (do 18 lat kalendarzowo);
 - Kobiety: w kat. wag - 44, 48, - 52, 56, 60, 67,5 75, 82,5, 90, +90; weteranki open;
 - Mężczyźni: w kat. wag. - 52, 56, 60, 67,5 75, 82,5, 90, 100, 110, 125, +125. ; weterani 40-49 lat: grupy kat. wag. 52-67.5, 75-100, 110-125+; weterani 50 lat i powyżej: grupy kat. wag. 52-67.5, 75- 100, 110-125+.

VI KLASYFIKACJA:
Do zawodów można zgłosić maksymalnie:
- 10 juniorek i 10 juniorek młodszych;
- 11 juniorów i 11 juniorów młodszych;
- 10 kobiet klasyfikowanych w Pucharze Polski;
- 11 mężczyzn klasyfikowanych w Pucharze Polski;

Zawodniczki sklasyfikowane będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych, wiekowych i open według formuły Wilks'a.
Zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych, wiekowych i open według formuły Wilks'a
Oficjalny komunikat zawodów zostanie sporządzony po weryfikacji uzyskanych wyników (badania antydopingowe).

VII NAGRODY


Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych

1.      Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej juniorek i juniorów zostaną nagrodzone medalami.

2.      Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej juniorek młodszych i juniorów młodszych zostaną nagrodzone medalami.

3.      Pierwsze sześć miejsc w każdej kategorii wagowej otrzyma dyplomy.

4.      Trzy pierwsze miejsca w kategorii open juniorek, juniorów młodszych jak i starszych nagrodzone pucharami.

5.      Trzy pierwsze miejsca drużynowe juniorek i juniorów zostaną nagrodzone pucharami.

6.      Trzy pierwsze miejsca drużynowe juniorek młodszych i juniorów młodszych zostaną nagrodzone pucharami.

Puchar Polski

1.      Pierwsze miejsce w każdej kategorii wagowej mężczyzn zostanie nagrodzone pucharem.

2.      Pierwsze miejsce w każdej kategorii wagowej kobiet zostanie nagrodzone pucharem.

3.      Pierwsze sześć miejsc w każdej kategorii wagowej otrzyma dyplomy.

4.      Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn zostaną nagrodzone pucharami.

5.      Trzy pierwsze miejsca drużynowe kobiet i mężczyzn zostaną nagrodzone pucharami.

6.      Trzy pierwsze miejsca w kategorii open weteranek nagrodzone pucharami

7.      Trzy pierwsze miejsca w podgrupach weteranów nagrodzona pucharami.

W zależności od możliwości finansowych organizatora przewiduje się dodatkowe nagrody, niespodzianki itd.


VIII ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia pocztą, telefonicznie lub e-mailem w terminie do 20.10 (Uwaga ograniczona liczba miejsc noclegowych po upływie terminu organizator nie odpowiada za brak miejsc czy posiłków):

MKS "Ruch" Ryki
08-500 Ryki
ul. Warszawska 110

tel. 0(prefix) 81 8652467 Ryki
tel. 0(prefix) 81 4467450 Lublin (P.Pracownik Pro-Active)
tel. 0 507 744 294


ppracownik@hotmail.com

IX ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

1.      Zakwaterowanie - cena 1 noclegu 25 zł, w miejscu noclegu.

2.      Wyżywienie - kolacja 6 zł, obiad 10 zł., śniadanie 6 zł.

3.      Rezerwację noclegów i wyżywienia należy zgłaszać w terminie do 20.10.2003

X PROGRAM ZAWODÓW

Proponowany program zawodów:
ˇ 24.10.2003r. piątek odprawa techniczna internat na ul. Wczólkowskiego 2000
      o 0800 - 0900     - ważenie wszystkich kobiet
      o 0930                   - start wszystkich kobiet
Dalsza część programu zawodów będzie ustalona na odprawie technicznej włącznie z kwestią startu seniorów i juniorów w jednej grupie

Dokładny program zawodów będzie ustalony na odprawie technicznej w piątek 24.10.2003 r. o godz. 2000.


XI INFORMACJE

Organizator Paweł Pracownik
tel. 0 (prefix) 81 4467450, tel. dom. 0 507 744 294

Paweł Pracownik - e-mail: ppracownik@hotmail.com

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z Komitetu Organizacyjnego, Wiceprezesa PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego oraz Sędziego Głównego.

Ryki, 19.09.2003 r.

P R E Z E S
Krzysztof Maj
MKS Ruch Ryki

 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2003-10-01